Loading: 100% các thông tin phản ánh về mất an toàn thực phẩm được xử lý kịp thời

100% các thông tin phản ánh về mất an toàn thực phẩm được xử lý kịp thời

(PL&DS) - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động số 26/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu năm 2020 có: 100% cán bộ làm công tác ATTP các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức về ATTP; 100% các thông tin phản ánh về mất ATTP nông, lâm, thủy sản được xác minh, xử lý kịp thời. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản xếp loại A/B đạt 98%. xếp loại C được nâng hạng A/B đạt 90%; Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đạt 90%; Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia được giám sát trên diện rộng giảm 10% so với năm 2019.

Cùng với đó, thành phố duy trì, tăng mới 20% chuỗi thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn so với năm 2019; Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực, có mức độ rủi ro cao được kiểm soát ATTP theo chuỗi đạt 50%; Phấn đấu 100% số chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn tham gia Hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QRcode truy xuất nguồn gốc; Từng bước phát triển, quản lý thương mại điện tử cho sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND thành phố sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông, lâm, thủy sản với các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, thực hiện tốt các quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch giết mổ. Quản lý, phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố. Mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Tăng đầu tư cải thiện điều kiện vệ sinh ATTP trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao, an toàn.

gg

Ảnh minh họa

Thành phố Hà Nội cũng sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn cho thành phố. Tổng kết đánh giá Chương trình phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020, đề xuất giải pháp thực hiện giai đoạn tiếp theo. Tăng cường lấy mẫu giám sát thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên diện rộng, phát hiện, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu khắc phục triệt để các vi phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chuyển mạnh sang kiểm tra, thanh tra đột xuất, xử lý kịp thời, nghiêm túc các vi phạm về chất lượng, ATTP. Tiếp tục thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố.

Đáng chú ý, thành phố thí điểm tăng cường công tác quản lý trong công tác kiểm tra tự công bố sản phẩm lĩnh vực ngành nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sự giám sát, hậu kiểm của người tiêu dùng, ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác. Chủ động xử lý các sự cố mất ATTP. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng ATTP các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, sản phẩm OCOP. Nâng cao hoạt động quản lý về tự công bố sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Tăng cường giám sát chất lượng, cảnh báo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Theo Hồng Nga - PL&DS