Loading: 63 Bí thư được bầu tại đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

63 Bí thư được bầu tại đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Đến nay các tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Dướ...

Theo NGUYÊN MINH - ĐỨC TRUNG/Báo Nhân dân