Trong những ngày vừa qua, Đại hội XIII của Đảng ta tiếp tục nhận được 83 thư, điện chúc mừng của các đảng, các tổ chức, đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế từ các châu lục.

Quang cảnh Đại hội XIII của Đảng

Như vậy, tính đến ngày 26/1, Đại hội XIII đã nhận được 298 thư, điện mừng của 149 đảng, 6 tổ chức khu vực và quốc tế, 93 tổ chức hữu nghị, nhân dân, 25 Đoàn ngoại giao, 16 cá nhân từ 92 quốc gia.

Các điện chúc mừng gửi tới Đảng Cộng sản Việt Nam đều cùng chung một thông điệp, đó là thông điệp của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đồng thời bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và gửi lời chúc thành công tới Đại hội.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Liên bang Nga có đoạn viết: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong đã trải qua thử thách của dân tộc Việt Nam, là tấm gương quên mình trong cuộc đấu tranh giành tự do cho dân tộc và vì tương lai xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, tiếp tục duy trì là lực lượng lãnh đạo và định hướng xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước vững bước đi theo con đường sáng tạo, đạt được những thành tựu rực rỡ, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới và đạt được uy tín cao trên trường quốc tế.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Pháp có đoạn viết: Đối với chúng tôi, Việt Nam luôn là tiếng nói của hòa bình và ổn định trong thế giới hiện nay. Trong suốt 100 năm qua, Đảng Cộng sản Pháp luôn sát cánh và theo dõi công cuộc đấu tranh, các kỳ đại hội và công tác lý luận của các đồng chí Việt Nam. Sắp tới, hai đảng chúng ta sẽ cùng nhau vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập đồng thời là nhà lãnh đạo của hai đảng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới của công lý, thịnh vượng và hòa bình.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Hi Lạp có nội dung: Nhân dân thế giới luôn ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đấu tranh ấy đã đi vào lịch sử như một bản “anh hùng ca” của thời đại. Đảng Cộng sản Hy Lạp xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và qua Đại hội, gửi lời chào nồng nhiệt đến những người cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam – những người là hiện thân cho chủ nghĩa anh hùng vĩ đại trong công cuộc cách mạng lịch sử của mình.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Mỹ có đoạn viết: Tinh thần quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không giới hạn trong khuôn khổ khu vực mà vươn ra khắp toàn cầu. Trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong năm 2020, Việt Nam là tiếng nói của ổn định và hòa bình trên thế giới.

* Thư, điện mừng của các chính đảng và các cơ quan, đảng bộ trực thuộc các chính đảng, trong đó có:

* 12 thư, điện mừng từ các nước Châu Á và Châu Đại Dương gồm:

 1. Đảng Công nhân Băng-la-đét
 2. Đảng Nur Otan (Ca-dắc-xtan)
 3. Đảng Quyền lực Nhân dân (Hàn Quốc)
 4. Đảng Đoàn kết và Phát triển Mi-an-ma
 5. Đảng Dân chủ Mông Cổ
 6. Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản
 7. Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Xri Lan-ca
 8. Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
 9. Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
 10. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
 11. Văn phòng Chủ tịch nước Lào
 12. Bộ Công chính và Vận tải Lào

* 14 thư, điện mừng từ các nước Châu Âu gồm:

 1. Đảng Công nhân Ai-len
 2. Đảng Cộng sản Anh mới
 3. Đảng Cánh tả Bê-la-rút "Thế giới Công bằng"
 4. Đảng Cộng sản Bun-ga-ri
 5. Đảng Lựa chọn thay thế vì sự phục hưng của Bun-ga-ri
 6. Đảng Những người Cộng sản Bun-ga-ri
 7. Đảng Cộng sản tại Đan Mạch
 8. Đảng Cánh tả Đức
 9. Đảng Cộng sản Những người Cộng sản Nga
 10. Đảng Cộng sản Nam Tư mới (Séc-bi và Môn-tê-nơ-grô)
 11. Đảng Cộng sản Tây Ban Nha
 12. Liên minh Dân tộc Ga-li-xi-a, Tây Ban Nha
 13. Ban Quốc tế Đảng bộ Mát-xcơ-va, Đảng Cộng sản LB Nga
 14. Đảng bộ Thành phố Xanh Pê-tec-bua của Đảng Cộng sản LB Nga

* 15 thư, điện mừng từ các nước Châu Mỹ gồm:

 1. Đảng Đoàn kết Ác-hen-ti-na
 2. Đảng Cộng sản Bô-li-vi-a
 3. Đảng Cộng sản Bra-xin
 4. Đảng Cộng sản Chi-lê
 5. Đảng Cộng sản Cô-lôm-bi-a
 6. Đảng Mặt trận Rộng rãi Đô-mi-ni-ca-na
 7. Đảng Thay đổi và cải biến Quốc gia Đô-mi-ni-ca-na
 8. Đảng Cộng sản Lao động Đô-mi-ni-ca-na
 9. Đảng Cộng sản Ê-cu-a-đo
 10. Đảng Cách mạng Thể chế Mê-hi-cô
 11. Đảng Lao động Mê-hi-cô
 12. Đảng Cộng sản Pa-ra-goay
 13. Đảng Mặt trận Rộng lớn Pa-ra-goay
 14. Mặt trận Cánh tả Giải phóng U-ru-goay
 15. Đảng Mặt trận Rộng rãi U-ru-goay

* 12 thư, điện mừng từ các nước Trung Đông – Châu Phi gồm:

 1. Đảng Cộng sản Ai Cập
 2. Đảng Xã hội chủ nghĩa Ai Cập
 3. Hạ viện Ai Cập
 4. Đảng Cộng sản I-rắc
 5. Đảng Cộng sản Li-băng
 6. Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa xã hội Ma-rốc
 7. Liên minh Chủ nghĩa xã hội của các lực lượng bình dân Ma-rốc
 8. Đảng Cộng sản Nam Phi
 9. Đảng Đại hội Dân tộc Phi (Nam Phi)
 10. Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi (Nam-mi-bi-a)
 11. Mặt trận Dân chủ Giải phóng Pa-le-xtin
 12. Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a

* 2 điện mừng của các tổ chức quốc tế gồm:

 1. Hội nghị Thường trực các đảng chính trị Mỹ La tinh và Ca-ri-bê (COPPPAL)
 2. Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới”

* 17 thư, điện mừng của các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân gồm:

 1. Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam
 2. Công đoàn Liên minh giai cấp Bra-xin
 3. Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc
 4. Ủy ban liên lạc các nhà hoạt động vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội (Hoa Kỳ)
 5. Mặt trận Lào Xây dựng đất nước
 6. Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga tại Việt Nam
 7. Phòng Thương mại và Công nghiệp Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam
 8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Tây Ban Nha
 9. Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Vê-nê-xu-ê-la
 10. Liên hiệp phụ nữ quốc gia Vê-nê-xu-ê-la
 11. Nhà Hữu nghị Vê-nê-xu-ê-la - Việt Nam
 12. Phòng Thương mại Vê-nê-xu-ê-la - Việt Nam
 13. Văn phòng Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la phụ trách vấn đề phụ nữ
 14. Hội Chữ thập đỏ Xin-ga-po
 15. Quỹ Quốc tế Xin-ga-po
 16. Hội Đoàn kết Xri Lan-ca - Việt Nam
 17. Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới

* 10 thư, điện mừng của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam gồm:

Các Đại sứ quán: Ăng-gô-la, Chi-lê, Ha-i-ti, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nhà nước Pa-le-xtin, Pa-na-ma, Trung Quốc, U-ru-goay, Vê-nê-xu-ê-la.

* 1 thư, điện mừng của các cá nhân gồm: Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát (Mahmoud Abbas).

Theo Giáo dục và Thời đại