Loading: Bitexco Nam Long vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

Bitexco Nam Long vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

Công ty CP Bitexco Nam Long bị phạt hành chính hàng trăm triệu đồng kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung do nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh sản xuất tại tỉnh Thái Bình.

Thông tin cơ bản về Công ty CP Bitexco Nam Long như sau. Đặt địa chỉ tại lô A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình, Công ty hoạt động từ năm 2005 trong lĩnh vực cấp nước và sản xuất khăn vải sợi xuất khẩu.

Hiện, Công ty là chủ đầu tư 2 trạm cấp nước Bồ Xuyên, Sông Trà (nguồn vốn Công ty) và 19 trạm cấp nước vệ sinh nông thôn cho 50 xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới). Đối với 19 trạm cấp nước này, UBND tỉnh Thái Bình đã giao Công ty làm chủ đầu tư từ tháng 8.2015. Ngoài ra, Bitexco Nam Long còn là chủ đầu tư xây dựng Nhà máy dệt in nhuộm hoàn tất sản phẩm khăn bông xuất khẩu tại KCN Nguyễn Đức Cảnh (hoạt động từ năm 2005, diện tích 30.718 m2).


Bitexco Nam Long vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

Kết quả thanh tra cho thấy, đối với Dự án nhà máy dệt, in và nhuộm khăn bông: Công ty đã lập và được Sở TN&MT tỉnh cấp giấy xác nhận (tháng 7.2004) bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của Dự án và có Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường (UBND tỉnh xác nhận vào tháng 1.2007). Tuy nhiên, theo Tổng cục Môi trường, đối với dự án này, Công ty phải lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo Kết luận Thanh tra của Tổng cục Môi trường số 273/KLTTr-TCMT ngày 19.3.2015.

Hiện Công ty đã lập Đề án nêu trên, được Sở TN&MT tỉnh kiểm tra và đề xuất lên UBND tỉnh xem xét, phê duyệt (tại văn bản 2183/STNMT-CCBVMT ngày 30.10.2017). Công ty đã được Sở TN&MT cấp Sổ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) ngày 1.12.2014.

Đáng chú ý, Công ty đã được UBND TP Thái Bình cấp xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường cho Dự án “Mở rộng kho bông, xơ, sợi và kinh doanh thương mại tổng hợp” tại Giấy xác nhận 880/GXN-CKBVMT ngày 10.12.2010 tại số 102 Quang Trung, TP Thái Bình. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, dự án này không hoạt động.

Thay vào đó, Công ty đã tự ý chuyển đổi ngành nghề sản xuất sang sản xuất đồ gỗ để xuất khẩu, không được cơ quan thẩm quyền cho phép. Công suất thiết kế tại Nhà máy nêu trên là 300m3 gỗ/tháng; công suất hoạt động thực tế năm 2017 là 601 m3 gỗ/năm, trong 6 tháng đầu 2018 là 327 m3 gỗ. Về vi phạm này, các ngày 9.6.2017 và 13.3.2018, Chánh thanh tra Sở TN&MT và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính với Công ty (lần lượt các mức xử phạt là 35.179.000 đồng và 290.643.101 đồng).

Về phát sinh các loại chất thải trong quá trình hoạt động của Công ty như sau. Liên quan tới CTNH phát sinh tại Nhà máy nhuộm vải, năm 2017: Công ty có chuyển giao gần 5.200kg bùn thải (ngày 7.11.2017) cho Công ty CP Đầu tư và kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC nhưng Công ty không báo cáo khối lượng bùn thải nêu trên trong chứng từ chuyển giao CTNH. Sau khi được nhắc nhở, Công ty cam kết tiếp thu và khắc phục ngay tồn tại nêu trên.

9 tháng đầu 2018, Công ty đã chuyển giao 2 lần CTNH với tổng khối lượng gần 2.800 kg cho Công ty ETC vận chuyển, xử lý (trong đó có 2.600kg bùn thải)...

Tổng cục Môi trường kết luận về các vi phạm của Công ty như dưới đây:

Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày (đối với thông số Amoni (tính theo Ni tơ) vượt 4,9 lần tại địa điểm 102 Quang Trung, TP Thái Bình); phạt tăng thêm 30% đối với thông số tổng Coliform vượt quy chuẩn kỹ thuật 3,7 lần; phạt tăng thêm 30% đối với thông số tổng chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn kỹ thuật 3,6 lần… quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18.11.2016 của Chính phủ.

Tiếp theo là vi phạm do không có hệ thống xử lý nước thải đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND cấp tỉnh phê duyệt…

Căn cứ vào các vi phạm nêu trên, Tổng cục Môi trường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bitexco Nam Long với nội dung: xử phạt hành chính bằng tiền 330 triệu đồng; hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở tại 102 Quang Trung, TP Thái Bình trong thời hạn 3 tháng để khắc phục vi phạm.

Ngoài ra, Công ty bị buộc chi trả số kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích 01 mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật là khoảng 11,5 triệu đồng. Buộc phải có biện pháp quản lý chất thải rắn, CTNH, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt và xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật và báo cáo kết quả khắc phục vi phạm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Theo Thương trường