Loading: Bộ GD&ĐT lên tiếng về việc thu học phí trong mùa dịch Covid-19

Bộ GD&ĐT lên tiếng về việc thu học phí trong mùa dịch Covid-19

PL&DS - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước về các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục.

Báo Tin Tức thông tin, ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021 và chỉ đạo điều hành giá.

Với các cơ sở giáo dục công lập, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch, nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí; Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

p4d_hjap_sdou

Học sinh học trực tuyến trong mùa covid-19

Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của hội đồng nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP (đối với giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên theo số tháng thực học; Giáo dục phổ thông không quá 9 tháng/năm; giáo dục đại học không quá 10 tháng/năm).  

Các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của điểm b, khoản 6, điều 99, Luật giáo dục 2019 thì Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các khoản thu trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh .

Việc quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và quy định khác có liên quan.

Với cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, nếu không tổ chức học trực tuyến sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Báo Lao Động phản ánh, nhiều ngày qua, phụ huynh nhiều trường quốc tế tại TPHCM, Hà Nội đã tập trung tại các trường để yêu cầu lãnh đạo trường đối thoại về học phí trong thời gian nghỉ dịch COVID-19 và chất lượng giáo dục.

Theo các phụ huynh, mặc dù trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19, nhiều trường đã tổ chức thu học phí trong cả thời gian nghỉ dịch hoặc tự đưa ra mức thu học phí online mà không thoả thuận với phụ huynh. Điều này, đã tạo nên nhiều bức xúc cho phụ huynh.

 

Vân Anh (t/h)