Loading: Bộ Tài chính đã cắt giảm 536 đầu mối, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, hạn chế mua sắm công

Bộ Tài chính đã cắt giảm 536 đầu mối, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, hạn chế mua sắm công

(PL&DS) - Bộ Tài chính đã cắt giảm được 536 đầu mối với 33 đơn vị cấp phòng và tương đương, 67 đơn vị cấp chi cục và 436 đơn vị cấp tổ...

VnEconomy đưa tin, chiều 9/1, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm 2018 cơ quan này đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế. Theo đó, đã thực hiện cắt giảm chỉ tiêu biên chế công chức 4,7% so chỉ tiêu được giao năm 2015.

Cũng trong năm 2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm được 536 đầu mối, trong đó có 5 đơn vị cấp phòng và tương đương thuộc các vụ/cục thuộc cơ quan Bộ; 3 cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; 25 đơn vị cấp phòng thuộc cơ quan tổng cục; 67 đơn vị cấp chi cục và tương đương; 436 đơn vị cấp tổ (đội) tại địa phương.

Đối với việc mua sắm công, lãnh đạo ngành Tài chính khẳng định đơn vị này đã hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền. Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài, đồng thời kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách trung ương sau ngày 10/6/2018 chưa phân bổ.

Về công tác cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, ông Dũng cho biết, Bộ Tài chính dự kiến thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện. Bộ Tài chính đã kiến nghị sửa đổi 6 luật và 16 nghị định của Chính phủ liên quan đến điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

VnMedia cho biết, liên quan đến cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước và nợ công, Bộ Tài chính cho biết đã ban hành kế hoạch hành động của ngành tài chính, với 166 nhiệm vụ/đề án cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

dg

Ảnh minh họa

Tích cực xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý nợ công. Đã cập nhật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chương trình quản lý nợ trung hạn 3 năm giai đoạn 2018 - 2020; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.

Đặc biệt, tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững, đảm bảo khả năng trả nợ. Kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2018 là 12,63 năm; lãi suất bình quân khoảng 4,67%/năm, giảm 1,31% so với năm 2017 (5,98%). Nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ ngày càng đa dạng hơn, tỷ trọng nắm giữ trái phiếu của ngân hàng thương mại từ 78% cuối năm 2016 giảm xuống còn khoảng 53,1%.

Tăng cường quản lý, giám sát nợ Chính phủ bảo lãnh; kiểm soát chặt chẽ bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương. Ước tính đến 31/12/2018, dư nợ công dưới 61% GDP, dư nợ Chính phủ dưới 52% GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 49,7% GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Trong năm 2019, lãnh đạo Bộ Tài chính thông tin sẽ tập trung hoàn thiện thể chế theo kế hoạch đã đề ra; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

 Theo Minh Nhật (tổng hợp) - PL&DS