Loading: Bộ Y tế đề xuất 25 loại dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước

Bộ Y tế đề xuất 25 loại dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước

(PL&DS) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị và khả năng cung cấp, giá hợp lý.

Việt Nam hội nhập cho biết, theo đó, Bộ đề xuất 25 dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị và khả năng cung cấp, giá hợp lý như: Actiso, bình vôi, cẩu tích, cà gai leo, chè dây, chè vằng, dây thìa canh, giảo cổ lam, gừng, đinh lăng…

Danh mục dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị và khả năng cung cấp, giá hợp lý được đề xuất cụ thể như sau:

jl

hk

Theo Báo Chính phủ, Bộ Y tế cho biết, Danh mục được xác định dựa trên những tiêu chí sau: Dược liệu được nuôi trồng thu hái tại Việt Nam; dược liệu có năng suất và chất lượng cao, đặc tính tốt, phù hợp với từng vùng sinh thái tại Việt Nam đảm bảo nhu cầu sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh và sản xuất; giá của dược liệu nuôi trồng trong nước hợp lý so với giá dược liệu nhập khẩu; bảo đảm khả năng cung ứng dược liệu cho các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất thuốc khi không mua dược liệu nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương với dược liệu nuôi trồng trong nước; ưu tiên dược liệu đã được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn đạt GACP-WHO.

 Theo Minh Nhật (tổng hợp) - PL&DS