Loading: Các địa phương triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội với tinh thần quyết liệt

Các địa phương triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội với tinh thần quyết liệt

Các địa phương đã triển khai quyết liệt Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.