Loading: Các khoản thu phải được thỏa thuận theo số tháng thực học

Các khoản thu phải được thỏa thuận theo số tháng thực học

PL&DS - Các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập không được thu học phí nếu không tổ chức học trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng tránh dịch, nếu đã thu phải thanh toán bù trừ khi học sinh đi học lại.

Báo Hà Nội mới đưa tin, Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện tốt các nội dung liên quan đến chỉ đạo điều hành giá năm 2020; thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo hướng dẫn, bố trí vốn đối ứng để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, đề án, dự án… Địa phương phải tập trung nguồn lực để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học cho năm học 2020-2021, năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; ưu tiên bố trí nguồn lực để huy động và phân bổ ngân sách cho giáo dục, bảo đảm chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục đúng quy định; thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng và thu chi tài chính theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện các khoản thu của năm học 2019-2020 phải bảo đảm tuân thủ các quy định, thông báo công khai minh bạch và thoả thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học. Các cơ sở giáo dục công lập không thu học phí nếu không triển khai học trực tuyến trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch; chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù. Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của HĐND cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ nếu không tổ chức học trực tuyến trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch. Nếu đã thu, sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

dg

Học sinh Nghệ An trong ngày đi học trở lại 4-5 - Ảnh: DOÃN HÒA

Nếu tổ chức học trực tuyến, các cơ sở xác định mức thu phải căn cứ vào tình hình thực tế và nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, mức thu không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã cam kết, công khai từ đầu năm học; đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Theo TTXVN, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu; chỉ đạo quán triệt ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Bộ cũng đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá và các văn bản có liên quan.

Căn cứ vào trần học phí năm học 2020-2021, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương gửi báo cáo dự kiến thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục cụ thể cho các cấp học, các ngành đào tạo năm 2020 theo quy định về bộ trước ngày 30-5-2020.

Duy Anh (t/h)