Loading: Chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản

(PL&DS) - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 11646/VP-KT, đề nghị sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 8625/BNN-TY, ngày 18-11-2019, của Bộ NN&PTNT về việc chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Trong đó cho biết, theo báo cáo của các địa phương, phản ánh của người dân, doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản và các cơ quan truyền thông, từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình dịch bệnh thủy sản, nhất là dịch bệnh trên tôm nuôi và cá tra xảy ra trầm trọng ở nhiều địa phương.

Cụ thể: Tổng diện tích tôm nuôi bị bệnh là hơn 5.600ha; một số vùng nuôi xuất hiện bệnh vi bào tử trùng nhưng cũng không được địa phương báo cáo hoặc có báo cáo nhưng diện tích mắc bệnh ít; dịch bệnh trên cá tra xảy ra ở nhiều nơi, nhưng các địa phương không nắm rõ và báo cáo chỉ có 65ha là chưa chính xác, chưa sát thực tế; dịch bệnh trên tôm hùm, ngao, nghêu, cá biển... xảy ra ở nhiều nơi nhưng chưa được các địa phương báo cáo đầy đủ. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường, biển đổi khí hậu cực đoan đã gây thiệt hại lớn trong nuôi trồng thủy sản, làm tổn thất về kinh tế của người dân, ngân sách nhà nước và ảnh hưởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta.

Theo báo cáo, đánh giá của các cơ quan chuyên môn thú y và thủy sản, số liệu dịch bệnh và kết quả giám sát dịch bệnh động vật thủy sản tại một số địa phương chưa chính xác, chưa đầy đủ và chưa phản ánh đúng thực tế diễn biến dịch bệnh đang xảy ra; nhiều địa phương không báo cáo cập nhật theo đúng quy định về các ổ dịch hoặc hiện tượng thủy sản chết bất thường, gây khó khăn cho việc chỉ đạo sản xuất và tổ chức phòng, chống dịch bệnh; làm ảnh hưởng xấu đến phát triển sản xuất và xuất khẩu thủy sản.

Để chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng nêu trên, cũng như để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và UBND các cấp của địa phương xây dựng, trình phê duyệt và bố trí kinh phí triển khai kế hoạch chủ động phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT. Chấn chỉnh và thực hiện nghiêm việc báo cáo đầy đủ, kịp thời và chính xác số liệu dịch bệnh thủy sản. Để bảo đảm tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, các địa phương cần rà soát, kiện toàn bộ máy cơ quan thú y của địa phương, đặc biệt tại cấp thôn, ấp, xã, huyện; phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các cấp, các cơ quan, cá nhân có liên quan để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

hj

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tăng cường công tác. kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; chủ động tổ chức giám sát, lấy mẫu quan trắc, cảnh báo môi trường, quản lý nguồn nước xả thải vào các vùng nước tự nhiên; lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh để phát hiện sớm ổ dịch, cảnh báo kịp thời cho người nuôi trồng thủy sản và có cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý, phòng, chống dịch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch; kịp thời phát hiện và chống dịch bệnh khẩn trương, xử lý môi trường theo các quy định hiện hành; hướng dẫn và đẩy mạnh xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất an toàn dịch bệnh để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của địa phương khẩn trương tổng hợp, báo cáo số liệu cụ thể về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, triển khai thực hiện; tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Theo Hồng Nga - PL&DS