Loading: Đảm bảo trật tự, hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt

Đảm bảo trật tự, hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt

PL&DS - Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 22/BATGT-VP về thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự, hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo trên, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang ATGT đường sắt, giảm tai nạn giao thông đường sắt từ 5-10% hàng năm, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng; Thường trực Ban ATGT TP đề nghị UBND các quận, huyện có đường sắt đi qua, các sở, ngành có liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND TP, cụ thể:

UBND các quận, huyện có đường sắt đi qua chủ trì, phối hợp với ngành đường sắt, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan:

Rà soát diện tích đất trong hành lang ATGT đường sắt đã cấp GCN quyền sử dụng đất đã cấp cho các tổ chức, cá nhân và có biện pháp thu hồi diện tích đất đã cấp; Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan quản lý đường sắt để rà soát, thống kê, phân loại các công trình vi phạm, các công trình gây ảnh hưởng mất ATGT đường sắt;

Phê duyệt phương án cắm mốc, công bố công khai vi phạm bảo vệ công trình đường sắt, hành lang ATGT đường sắt đã được phê duyệt; Thực hiện các biện pháp bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt và bảo đảm trật tự, ATGT đường sắt; chấn chỉnh việc giao, cho thuê đất và sử dụng đất đai vi phạm quy định bảo vệ hành lang ATGT đường sắt; Có hình thức xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang ATGT đường sắt.

Chủ trì tổ chức, quản lý lối đi tự mở qua đường sắt. Đồng thời, thực hiện giảm, xóa bỏ lối đi tự mở; Tiếp tục vận động các đoàn thể chính trị-xã hội tại địa phương tham gia cảnh giới tại các vị trí đường ngang đường sắt không đảm bảo ATGT; đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội tham gia xóa bỏ lối đi tự mở, đường ngang đường sắt theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về TT, ATGT đường sắt, đặc biệt là các vi phạm quy tắc giao thông tại vị trí giao cắt đường bộ và đường sắt; chỉ đạo công an các địa phương tham gia tổ công tác liên ngành đôn đốc việc cưỡng chế, giải tỏa các công trình vi phạm hành lang ATGT đường sắt.

Minh Nhật