Loading: Đẩy mạnh tuyên truyền khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện Chỉ số chất lượng không khí

Đẩy mạnh tuyên truyền khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện Chỉ số chất lượng không khí

(PL&DS) - Trong nội dung Công văn số 299/SNN-VP, Sở NN&PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND, ngày 25/12/2019, của UBND thành phố về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn thành phố, các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT tập trung tuyên truyền kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí và Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 31/5/2017, của Thành ủy về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Kế hoạch số 160/KH-UBND, ngày 03/7/2017, của UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 31/5/2017, của Thành, ủy, Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 01/6/2017 về khắc phục các tồn tại, hạn chế; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường thành phố. Trong đó, thành phố đã tập trung triển khai các giải pháp để quản lý nguồn thải, khắc phục ô nhiễm, tăng cường năng lực quản lý chất lượng môi trường không khí, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt để giảm thiểu nguồn phát sinh khí thải độc hại, bụi mịn tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, có kế hoạch, hành động cụ thể, thiết thực để giảm thiểu rác thải, nâng cao chất lượng không khí. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm không khí tới sức khỏe của con người, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, phát huy được vai trò trách nhiệm của từng công dân trong công tác bảo vệ môi trường không khí Thủ đô. Tuyên truyền, vận động người dân không đốt rác thải tự phát, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch vụ mùa; các hộ gia đình trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh không sử dụng bếp than tổ ong hoặc các nhiên liệu than cấp thấp; không vứt rác bừa bãi; hạn chế việc đốt hương, vàng mã trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; hưởng ứng Chương trình trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, tích cực trồng thêm cây xanh tại khu vực mình sinh sống, tại mỗi hộ gia đình.

Trong công văn này, Sở NN&PTNT tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia lưu thông bằng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân; ưu tiên sử dụng các loại phương tiện giao thông chạy bằng nhiên liệu sạch, nhiên liệu tái tạo, giảm rác thải ô nhiễm môi trường không khí…

 Theo Kim Anh - PL&DS