Loading: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động Thủ đô

Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động Thủ đô

(PL&DS) - LĐLĐ TP Hà Nội có Văn bản số 105/LĐLĐ về tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CNVCLĐ Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020 và công tác xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ.

Theo đó, LĐLĐ TP đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” gắn với các tiêu chí xây dựng danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Tiếp tục phát huy tác dụng của việc xây dựng mô hình Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, thực sự là các điển hình văn hóa, có những điều chỉnh về tiêu chí bình xét, công nhận cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nắm bắt nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động (CNLĐ trong các doanh nghiệp, CNLĐ đang sinh sống trên địa bàn) để thành lập mới các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, khảo sát điều kiện thực tế của đơn vị theo Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 14/12/2011 của LĐLĐ Thành phố về Xây dựng và hoạt động “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân theo đúng hướng dẫn. Nắm bắt, rà soát về điều kiện cơ sở vật chất của các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân đang hoạt động, đề xuất bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất, ưu tiên các trang thiết bị cần thiết nhất và các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân còn hạn chế về cơ sở vật chất, gửi đề nghị về Ban Tuyên giáo.

Cùng với đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh xây dựng, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng; phong trào toàn dân tham gia tập thể dục. Tổ chức Liên hoan, Hội diễn văn nghệ quần chúng, các hoạt động giao lưu văn nghệ; thi đấu các môn thể thao trong CNVCLĐ nhân dịp các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước và của đơn vị; tổ chức hoạt động “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”, Chiếu phim miễn phí phục vụ CNVCLĐ; Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng nếp sống văn hóa và tác phong lao động công nghiệp trong công nhân; phát triển các loại hình Câu lạc bộ sở thích, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của CNVCLĐ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg, ngày 25/11/2005, của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao vai trò, ý thức của mỗi CNVCLĐ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh của CNVCLĐ Thủ đô. Các cấp Công đoàn Thành phố tiếp tục duy trì các phong trào đã và đang có những tác dụng tích cực đối với công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ với mục tiêu Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tiếp nhận, áp dụng các hình thức tuyên truyền mới, có ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động để thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia thực hiện các nội dung phong trào. Biểu dương khen thưởng xứng đáng các gương điển hình trong quá trình triển khai Phong trào.

 Theo Minh Nhật - PL&DS