Loading: Đề xuất miễn giảm 2 loại phí để hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đề xuất miễn giảm 2 loại phí để hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

PL&DS - Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch ban hành công văn số 1205/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Tài chính đề xuất xem xét quy định miễn 2 loại phí trong vòng 1 năm kể từ ngày 1-4-2020 để hỗ trợ kịp thời các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID 2019.

Sau khi nhận được Công văn số 2155/BTC-CST của Bộ Tài chính đề nghị rà soát, đề xuất miễn, giảm mức thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID 19, Bộ VH,TT&DL đã tiến hành rà soát các khoản phí, lệ phí hiện hành thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ VH,TT&DL đề nghị Bộ Tài Chính xem xét quy định miễn 2 loại phí trong vòng 1 năm kể từ ngày 1-4-2020 để hỗ trợ kịp thời các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID 2019.

Loại phí đầu tiên là phí thẩm định cấp đổi và cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Trong đó, mức phí cấp đổi là 2 triệu đồng/giấy phép, mức phí cấp lại là 1,5 triệu đồng/giấy phép.

Thứ hai là phí thẩm định cấp đổi và cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Trong đó, mức phí đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa là 650.000đ/thẻ và mức phí đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm là 200.000đ/thẻ (Các mức phí trên được quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính).

Theo đánh giá của Bộ VH,TT&DL, dịch Covid-19 xảy ra vào đúng mùa cao điểm đón khách du lịch quốc tế vào Việt nam và mùa du lịch lễ hội đã tác động tiêu cực đến ngành Du lịch. Toàn ngành du lịch đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động và duy trì hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên do khách đồng loạt huỷ dịch vụ nên lượng khách du lịch và doanh thu du lịch giảm mạnh, các doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn rất lớn.

 Minh Nhật