Loading: Đồng ý vay hơn 283.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ gốc năm 2017

Đồng ý vay hơn 283.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ gốc năm 2017

(PL&DS) - Chiều 11/6, đa số các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.

Người đưa tin cho biết, tiếp tục phiên làm việc chiều ngày 11/6, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Theo đó, Nghị quyết gồm 3 điều và 7 phụ lục kèm theo. Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết, Điều 1 đã được biểu quyết riêng với 443/448 đại biểu (chiếm 91,53 % tổng số đại biểu Quốc hội) đã tán thành thông qua.

Theo Hà Nội mới, 4 khoản gồm tổng thu, tổng chi, bội chi, tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc nêu trong Điều 1 được thông qua như sau:

Tổng số thu cân đối NSNN là 1.683.045 tỷ đồng, bao gồm số thu chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2016, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN.

Tổng số chi cân đối NSNN là 1.681.414 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018.

Bội chi NSNN là 136.963 tỷ đồng, bằng 2,74% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: Vay trong nước 70.125 tỷ đồng; vay ngoài nước 66.838 tỷ đồng.

Tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 283.981 tỷ đồng.

fh

Các đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017

Cũng tại Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, nhất là trong việc phân bổ, giao vốn, sử dụng, quản lý, quyết toán các công trình, dự án đầu tư công và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy về quyết toán NSNN năm 2017.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp thực hiện nghiêm các quy định về phân bổ, giao dự toán, điều hành chi để hạn chế thấp nhất việc phải chuyển nguồn kinh phí; ứng trước và thu hồi vốn ứng trước dự toán theo đúng quy định của Luật NSNN; đẩy nhanh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại NSNN.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp cũng phải có biện pháp quyết liệt, đồng bộ để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công đã hoàn thành nhưng chậm phê duyệt quyết toán; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước 31-12-2014; cương quyết không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản và xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương vi phạm.

Các đơn vị đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và tham nhũng. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN; báo cáo Quốc hội danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2017 khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018.

Cũng trong chiều 11-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 với 448 đại biểu tán thành, chiếm 92,56% tổng số đại biểu Quốc hội.

dgh

Toàn cảnh phiên làm việc của Quốc hội

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu về dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh việc thực hiện chính sách tài khóa năm 2017 theo hướng chủ động, linh hoạt, chặt chẽ và tiết kiệm đã góp phần bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, cơ cấu nguồn thu chưa thực sự bền vững, tỷ trọng thu nội địa còn khoảng cách khá lớn so với mục tiêu đề ra trong kế hoạch tài chính giai đoạn 2016-2020 (84-85%), thu tiền sử dụng đất vượt khá cao so với dự toán.

Tình trạng chi sai chế độ vẫn còn tồn tại, việc triển khai nhiệm vụ chi ngân sách ở một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn chậm so với quy định…

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc để lặp lại các hạn chế này trong nhiều năm thể hiện kỷ cương, kỷ luật trong việc quản lý, điều hành NSNN còn bất cập”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách nêu.

Trên cơ sở đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để có những biện pháp quyết liệt hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành NSNN.

Theo Kim Anh (tổng hợp) - PL&DS