Loading: Hà Nội phê duyệt 29 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Hà Nội phê duyệt 29 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

(PL&DS) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 761/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố”.

Hà Nội mới cho biết, theo đó, có 8 cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm công nghiệp là: Cơ sở giết mổ gia cầm Phú Nghĩa - Chương Mỹ; giết mổ lợn Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ; giết mổ gia súc Đông Thành, huyện Đông Anh; giết mổ gia súc Foodex, huyện Đan Phượng; giết mổ gia súc Lệ Chi, huyện Gia Lâm; giết mổ gia súc, gia cầm Minh Hiền, huyện Thanh Oai; giết mổ gia súc, gia cầm Vinh Anh, huyện Thường Tín; giết mổ gia súc, gia cầm Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Ngoài ra, có 8 cơ sở giết mổ tập trung tại các địa phương là: Xã Hồng Phong, Tốt Động của huyện Chương Mỹ; xã Thọ An, huyện Đan Phượng; xã Liên Mạc, huyện Mê Linh; xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ; xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn; xã Bình Minh, huyện Thanh Oai; xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín...

Đồng thời, có 13 cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ trong mạng lưới đã được phê duyệt.

gj

Ảnh minh họa

Theo An ninh thủ đô, UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thực hiện và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã triển khai Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định; tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn kịp thời, phù hợp thực tiễn.

Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các sở, ngành, đơn vị: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã: thực hiện Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Minh Nhật (tổng hợp) - PL&DS