Loading: Hà Nội: Phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Hà Nội: Phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

(PL&DS) - Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Công văn số 49/SYT-NVY về phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

Để chuẩn bị cho việc học sinh quay trở lại trường lớp trong thời gian tới, đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tổ chức tập huấn ngay cho cán bộ y tế trường học của Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã về các nội dung phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục; Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đăng tải các nội dung hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để toàn thể người dân được biết và phối hợp thực hiện.

Đồng thời, chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra giám sát Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã trong việc phối hợp với ngành giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại trường học; thường xuyên kiểm tra giám sát tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố. Báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Y tế.

Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục tổ chức tập huấn ngay cho Lãnh đạo nhà trường và cán bộ y tế trường học trên dịa hàn về công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, hướng dẫn khử khuẩn trường học, hướng dẫn xử lý khi có các trường hợp được phát hiện ho, sốt, khó thở tại trường học.

Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hỗ trợ nhà trường trong công tác hướng dẫn vệ sinh cá nhân, môi trường khử khuẩn và xử trí các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh tại nhà trường.

Phối hợp với ngành giáo dục tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho các thầy cô giáo, phụ huynh và toàn thể học sinh, sinh viên; Tăng cường kiểm tra công tác chủ động phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận, huyện, thị xã.

 Theo Minh Nhật - PL&DS