Loading: Hà Nội: Tiếp tục kiểm tra việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc

Hà Nội: Tiếp tục kiểm tra việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc

(PL&DS) - Tính đến 30-11-2019, trên địa bàn Hà Nội có 7.136 cơ sở cung ứng thuốc hiện đang hoạt động, trong đó: 1.129 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 3.578 nhà thuốc; 2.429 quầy thuốc.

Pháp luật xã hội cho biết, thời gian qua, trong công tác thông tin, tuyên truyền, Sở Y tế thường xuyên cung cấp thông tin, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kết nối các cơ sở cung ứng thuốc chuyển cơ quan truyền thông Trung ương và Thành phố như: Báo Hà Nội mới, Báo Pháp luật & Xã hội,... tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc thực hiện kết nối sử dụng phần mềm quản lý các cơ sở cung ứng thuốc, kê đơn và bán thuốc kê đơn; cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của ngành.

UBND quận, huyện, thị xã đã thông báo về yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơn theo quy định đến các nhà thuốc tư nhân, các quầy thuốc tư nhân trên địa bàn; tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở về kế hoạch, văn bản chỉ đạo và lợi ích việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc.

Đồng thời, tổ chức 127 lớp tập huấn các quy định về bán thuốc kê đơn, kết nối cho 6.262 cơ sở (đạt 88%). Trong đó bao gồm: 1.257 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nhà thuốc/quầy thuốc trong cơ sở y tế công lập, nhà thuốc/quầy thuốc thuộc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa (đạt 78%); 5005 nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân (đạt 90%).

Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một số huyện chưa hoàn thành kết nối 100% quầy thuốc tư nhân: Thanh Oai (40/53, đạt 75,5%), Quốc Oai (57/69, đạt 82,6%), Sóc Sơn (257/275, đạt 93,5), Thanh Trì (259/280, đạt 92,5%), Mê Linh (155/159, đạt 97,5%).

gj

Tiếp tục kiểm tra việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn TP.Hà Nội

Theo Tạp chí Thương trường, vì vậy, trong thời gian tới Sở Y tế sẽ tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho các cơ sở cung ứng thuốc để nâng cao trình độ CNTT, sử dụng phần mềm và hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện kết nối liên thông. Tăng cường kiểm tra hoạt động kê đơn thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh; việc thực hiện bán thuốc theo đơn của các cơ sở bán lẻ thuốc. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường kiểm tra chất lượng việc thực hiện kết nối liên thông của các nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân; xử lý nghiêm trường hợp nhà thuốc tư nhân không cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu quy định theo thẩm quyền; hoàn thành kết nối 100% quầy thuốc tư nhân trên địa bàn.

Theo Kim Anh (tổng hợp) - PL&DS