Loading: Hà Nội: Tiếp tục phát triển và nâng cao vai trò của Hội cựu giáo chức các cấp

Hà Nội: Tiếp tục phát triển và nâng cao vai trò của Hội cựu giáo chức các cấp

(PL&DS) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành Thông báo số 537/TB-SGDĐT về Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc với Hội cựu giáo chức thành phố Hà Nội.

Theo đó, để tiếp tục phát triển và nâng cao vai trò của Hội cựu giáo chức các cấp, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Hội cựu giáo chức Thành phố năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội cựu giáo chức tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong toàn thể Hội viên, nhằm phát huy uy tín vai trò của các hội viên trong cộng đồng dân cư để tích cực tham gia công tác phát triển giáo dục và đào tạo của Thủ đô, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị và tham gia các hoạt động tại địa phương.

Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên đặc biệt các hội viên thuộc diện chính sách, gia đình khó khăn, đẩy mạnh công tác thăm hỏi trợ cấp giúp đỡ hội viên nhân các ngày 20/11, tết cổ truyền, các ngày lễ gắn với sự kiện của Ngành và Thủ đô, đất nước.

Động viên các hội viên có điều kiện tham gia hoạt động giáo dục trong cộng đồng dân cư và các trường học, đặc biệt trong thời gian sắp tới thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành sẽ thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông; Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vừng mạnh, Ban chấp hành Hội chủ động phối hợp với các Phòng Giáo dục và Đào tạo vận động thành lập Hội cựu giáo chức ở những nơi chưa có tổ chức cơ sở hội, vận động các nhà giáo đã nghỉ hưu (gồm cả nhà giáo các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố đã nghỉ hưu) đang sinh sống tại khu đô thị, khu dân cư tham gia Hội cựu giáo chức.

Hội cựu giáo chức các quận, huyện, thị xã cần chủ động đề nghị UBND quận, huyện, thị xã tạo điều kiện về địa điểm cho Hội hoạt động. Đối với cơ sở vật chất Văn phòng của Hội cựu giáo chức Thành phố tại Hà Đông bị xuống cấp, Sở sẽ bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa (hoặc huy động từ nguồn xã hội hóa).

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, Hội cần chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp chào mừng các sự kiện như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 45 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 75 năm Quốc khánh 2-9, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11...

Thống nhất hàng năm sẽ tổ chức họp định kỳ giữa Hội cựu giáo chức Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo (dự kiến vào đầu năm Dương lịch) để tổng kết hoạt động trong năm vừa qua và triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm mới.

 Theo Hồng Nga - PL&DS