Loading: Hà Nội tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe

Hà Nội tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe

PL&DS - Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành Công văn số 2153/SGTVT-QLVT về tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn Thành phố.

Để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng phương tiện, chủ động từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các lái xe, chủ xe, chủ hàng và doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh vận tải bình đẳng, lành mạnh, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở GTVT quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Bộ GTVT, đặc biệt là chỉ thị số 03/CT-BGTVT, ngày 12-03-2020, của Bộ GTVT về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe.

Tăng cường công tác phối hợp với CSGT, Công an các quận, huyện, thị xã và chính quyền địa phương; trao đổi thông tin về công tác bảo đảm TTATGT, kiểm soát tải trọng xe, cung cấp các dữ liệu liên quan đến điều kiện của phương tiện, hành trình phương tiện để phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm; tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng phương tiện, về kích thước thùng xe nhằm đảm bảo tốt TT, ATGT, vệ sinh môi trường, ngăn chặn việc xe quá tải trọng hoạt động rầm rộ trở lại.

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại đầu nguồn hàng như: Cảng thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng lên xe ô tô... để ngăn chặn kịp thời các xe ô tô chở hàng quá tải trọng trước khi lưu thông trên đường; yêu cầu ký cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép của các doanh nghiệp, rà soát doanh nghiệp nào chưa ký thì yêu cầu phải ký cam kết, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cam kết đã ký.

Chủ động bố trí, quản lý và vận hành hoạt động của thiết bị cân do Bộ Giao thông vận tải trang bị; kiện toàn, tổ chức lại hoạt động của đội ngũ vận hành thiết bị cân phù hợp với tình hình xe quá tải trên địa bàn nơi đặt thiết bị cân lưu động phải đảm bảo không gây cản trở giao thông, phù hợp với quy định của Bộ Giao thông vận tải. Nghiêm cấm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải.

Phối hợp Văn phòng Ban ATGT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện. Chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp về công tác kiểm soát tải trọng xe với các địa phương bạn liền kề, tăng cường trao đổi thông tin về công tác TT, ATGT, kiểm soát tải trọng xe.

Phối hợp phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông rà soát, cắm đầy đủ, đúng quy định các biển báo tải trọng cầu, đường để người tham gia giao thông biết, thực hiện và làm căn cứ để xử lý vi phạm; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong việc triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn quản lý.

Hồng Nga