Loading: Hôm nay (6/12), Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Hôm nay (6/12), Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh lãnh đạo chủ chốt

(PL&DS) - Sáng nay (6-12), bước sang ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội tiến hành nội dung quan trọng: Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu.

Hà Nội mới đưa tin, sáng nay (6-12), bước sang ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội tiến hành nội dung quan trọng: Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu.

Mở đầu phiên làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực thành phố chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định. Nhiều lượt văn bản tài liệu đã được chỉ đạo, phát hành tới các đại biểu, các cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi trước đúng thời gian quy định để các đại biểu nghiên cứu.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND thành phố, sáng nay, HĐND thông qua tờ trình danh sách người lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại tổ và trở về hội trường để nghe tổng hợp ý kiến và tiến hành bỏ phiếu trong khoảng thời gian 10h - 10h30. Kết quả lấy phiếu sẽ được công bố sau đó.

"Đảng đoàn HĐND đã bám sát chỉ đạo của trung ương và đã chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết cho việc lấy phiếu. Mong các đại biểu với trách nhiệm của mình, qua nghiên cứu tài liệu, xem xét, đánh giá từng đồng chí một cách toàn diện qua quá trình thực hiện nhiệm vụ thật khách quan, công tâm; thông qua đó, động viên được từng đồng chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Với các đồng chí còn có khuyết điểm, cần rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri và đại biểu" - Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu.

Kinh tế đô thị cho biết, danh sách 36 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm:

fh

Một kỳ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Thành phố bầu năm 2013

Khối HĐND thành phố:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP

2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP

3. Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND TP

4. Ông Trần Thế Cương - Trưởng ban Văn hóa Xã hội

5. Ông Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng HĐND TP

6. Bà Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách

7. Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế

8. Ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng ban Đô thị.

Khối UBND thành phố:

1. Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP

2. Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP

3. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP

4. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP

5. Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP

6. Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP

7. Ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND TP

8. Ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ

9. Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng

10. Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

11. Ông Vũ Đăng Định - Giám đốc Sở Ngoại vụ

12. Ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

13. Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

14. Ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính

15. Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Du lịch

16. Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế

17. Ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra Thành phố

18. Ông Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Thành phố

19. Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20. Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

21. Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ

22. Ông Khuất Văn Thành - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

23. Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương

24. Ông Phạm Quý Tiên - Chánh Văn phòng UBND TP

25. Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp

26. Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

27. Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc

28. Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Dân tộc.

Theo Hồng Nga (tổng hợp) - PL&DS