Loading: Hơn 1.400 tỉ bồi thường dự án Khu Công nghệ cao

Hơn 1.400 tỉ bồi thường dự án Khu Công nghệ cao

(PL&DS) - Tổng kinh phí điều chỉnh, bổ sung cho dự án Khu Công nghệ cao ở quận 9 (TP.HCM) là 1.471 tỉ đồng, gồm: kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 1.399 tỉ đồng, các chi phí khác là hơn 72 tỉ đồng.

Báo Pháp Luật TPHCM đưa tin, UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP tờ trình về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với nguồn kinh phí phát sinh của dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu Công nghệ cao TP tại quận 9.

Nội dung tờ trình này sẽ được UBND TP trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa IX khai mạc sáng 11-7.
Cụ thể, để có cơ sở tiếp tục thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức liên quan đến dự án này (theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ngày 17-8-2017 và Kết luận của Thanh tra Chính phủ), UBND TP.HCM trình HĐND TP chấp thuận bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu Công nghệ cao TP tại quận 9 với tổng số vốn là 1.471 tỉ đồng.

Lý do cần thiết điều chỉnh, bổ sung kinh phí của dự án này, theo UBND TP là ngày 21-3- 2017, Thanh tra Chính phủ có báo cáo Kết luận số 659 về kết quả kiểm tra, xem xét việc khiếu nại, tố cáo của một số hộ dân tại dự án Khu Công nghệ cao. Theo đó, Tổng Thanh tra

Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP chủ động rà soát, xem xét các trường hợp bị thu hồi đất và tài sản trên đất mang tính chất đặc thù...

Trong đó có 41 trường hợp có đơn khiếu nại, tố cáo gửi Thủ tướng, UBND TP nghiên cứu có biện pháp giải quyết đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất không để phát sinh khiếu nại, tố cáo. Thời điểm tính hỗ trợ, bồi thường là ngày 18-4-2007.

jh

TP HCM kiến nghị bổ sung gần 1.470 tỉ bồi thường cho các hộ dân dự án Khu Công nghệ cao. Ảnh: Báo Người Lao Động 

Báo Người Lao Động cho biết, trước đó, vào tháng 3-2017, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết luận về kết quả kiểm tra, xem xét việc khiếu nại, tố cáo của một số hộ dân tại dự án Khu Công nghệ cao. Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP: Chủ động rà soát, xem xét các trường hợp bị thu hồi đất và tài sản trên đất mang tính chất đặc thù tại các Quyết định số 271 7/QÐ-UPB ngày 18/7/2003, Quyết định số 2193/QĐ-UB ngày 19/5/2004 và tại các phần đất 41 hạ nằm trong ranh 913,1633 ha.
Trong đó 41 trường hợp có đơn khiếu nại, tố cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP nghiên cứu có biện pháp giải quyết đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất không để phát sinh khiếu nại, tố cáo. 

Kế đó, tháng 8-2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án khu Công nghệ cao. 

Cụ thể: đối với diện tích 40,997 ha nằm trong ranh quy hoạch dự án Khu Công nghệ cao quyết định không xem xét giao lại cho các hộ dân bị thu hồi đất mà xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật. 

Theo thẩm định của các cơ quan chức năng đã xác định tổng kinh phí điều chỉnh, bổ sung cho dự án là 1.471,498 tỉ đồng. Trong đó bao gồm kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 1.399,137 tỉ đồng. Các chi phí khác (chi phí phục vụ công tác bồi thường, chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm định dự án bồi thường, chi phí thẩm tra quyết toán, chi phí kiểm toán) là hơn 72 tỉ đồng. 

Theo Đào Mai (tổng hợp) – PL&DS