Loading: Kiểm toán việc xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng

Kiểm toán việc xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng

(PL&DS) - Một loạt các ngân hàng vào danh sách kiểm toán chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng của Kiểm toán Nhà nước.

Kinh tế đô thị đưa tin, Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 (Nghị quyết 42) về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Theo Đề cương được ban hành, thời kỳ kiểm toán sẽ kéo dài từ 15/8/2017 đến 31/12/2018. Đơn vị được kiểm toán là Ngân hàng Nhà nước, đồng thời có kết hợp đối chiếu tại 18 tổ chức tín dụng không có vốn Nhà nước hoặc vốn Nhà nước không chi phối, bao gồm: Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng (CB Bank); Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GP Bank); Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank); Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); Ngân hàng TMCP An Bình (ABB); Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank); Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank); Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank); Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank); Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank).

Trọng tâm kiểm toán là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 42; trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết; việc thanh, kiểm tra trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, tại Ngân hàng Nhà nước sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 42 của toàn hệ thống. Xác định trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết 42 trên các mặt như: giải pháp hạn chế nợ xấu; tính công khai, minh bạch trong việc phát mại, bán các khoản nợ và/hoặc tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu để bảo vệ quyền lợi ích, hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan…

dg

Hà Nội mới cho biết, ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán tại các tổ chức tín dụng và Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) về công tác xây dựng phương án và tổ chức thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 đối với các đơn vị được chọn mẫu kiểm tra, bao gồm: VietinBank và BIDV.

Đối với VAMC sẽ đánh giá thêm việc mua bán, xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm theo Nghị định 61/2017/NĐ-CP ngày 16-5-2017 quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn...

Thông qua hoạt động kiểm toán cũng sẽ phân tích, đánh giá thực trạng các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42, đặc biệt lưu ý đánh giá vi phạm pháp luật trong công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 tại tổ chức tín dụng, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan). Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp xử lý nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 42 có hiệu quả.

Đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong công tác xử lý nợ xấu theo NQ42 tại các tổ chức tín dụng thông qua đó chỉ ra các sai phạm nhằm kiến nghị kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; đánh giá việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 trên cơ sở đó xác định kết quả đạt được, chưa đạt được; những khó khăn, vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện để đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Theo Kim Anh (tổng hợp) - PL&DS