Loading: Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

Lịch tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của HĐND thành phố Hà Nội tại địa chỉ: www.dbndhanoi.gov.vn

Lịch tiếp xúc cử tri xem TẠI ĐÂY

Theo Báo Hànộimới