Loading: Năm điểm mới về quy định đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập

Năm điểm mới về quy định đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập

PL&DS - Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11-7-2019 (Thông tư số 15) thay thế Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11-5-2016 (Thông tư số 11) quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Sức khỏe đời sống đưa tin, Bộ Y tế cho biết, với việc kế thừa các kết quả đạt được và các quy định cập nhật, bổ sung tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT cơ bản giải quyết được các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại cơ sở y tế, giúp cho việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tại các đơn vị mua sắm tập trung, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đơn giản hóa, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả kinh tế.

Đặc biệt, các quy định chặt chẽ về phân chia nhóm thuốc theo tiêu chí kỹ thuật sẽ giúp lựa chọn thuốc có chất lượng cao phục vụ nhân dân, đồng thời khuyến khích công nghiệp dược Việt Nam ngày càng phát triển.

Trước đó, ngày 11/7/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BYT (Thông tư số 15) thay thế Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 (Thông tư số 11) quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Thông tư số 15 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những ưu điểm đã đạt được của Thông tư số 11 và điều chỉnh, bổ sung những quy định mới phù hợp với Luật Dược năm 2016, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, đồng thời bổ sung các quy định để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đấu thầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phát triển ngành Dược.

Hà Nội mới cho biết, cơ quan quản lý này cho rằng, quy định về đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập có nhiều điểm mới. Đó là:

gj

Các quy định chặt chẽ về phân chia nhóm thuốc theo tiêu chí kỹ thuật sẽ giúp lựa chọn thuốc có chất lượng cao phục vụ nhân dân. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Thứ nhất, việc phân chia các nhóm thuốc tại các gói thầu theo tiêu chí kỹ thuật được xây dựng chặt chẽ, minh bạch và yêu cầu cao hơn nhằm mục tiêu lựa chọn được các thuốc chất lượng, giá cả phù hợp; góp phần thực hiện đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” cho thuốc sản xuất tại Việt Nam; đồng thời, khuyến khích gia công, chuyển giao công nghệ các thuốc nước ngoài để sản xuất tại Việt Nam.

Thứ hai, bổ sung các quy định để khuyến khích đầu tư, nâng cao chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu thông qua tiêu chí kỹ thuật thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu (GACP), khuyến khích đầu tư nâng cấp để thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP).

Thứ ba, việc lựa chọn nhà thầu tại các cơ sở y tế, các đơn vị mua sắm thuốc tập trung công khai, minh bạch hơn để khuyến khích dạng bào chế hiện đại, thuốc công nghệ cao, đảm bảo thống nhất cách ghi dạng bào chế; quy định việc phân cấp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sẽ giúp các cơ sở y tế chủ động mua thuốc cấp cứu, chống độc, thuốc gây nghiện… nhằm kịp thời phục vụ người bệnh.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý, bên cạnh việc quy định rõ mẫu hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thứ năm, bổ sung quy định nhằm tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu thuốc.

Theo Minh Nhật (tổng hợp) - PL&DS