Loading: Nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế theo nguyên lý học gia đình ở Hà Nội

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế theo nguyên lý học gia đình ở Hà Nội

PL&DS - Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-SYT về Nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế theo nguyên lý học gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, quận đặt mục tiêu duy trì thực hiện 45% Trạm Y tế theo Mô hình Trạm Y tế điểm theo lộ trình trên địa bàn thành phố đã triển khai trong năm 2019; Tiếp tục triển khai mới nhằm đạt 80% Trạm Y tế theo Mô hình Trạm Y tế điểm theo lộ trình trên địa bàn thành phố trong năm 2020.

sdsd

Ảnh minh họa

Để thực hiện mục tiêu trên, quận sẽ tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, các hoạt động về DS-KHHGĐ; Truyền thông, tư vấn, phổ biến các kiến thức về bảo vệ sức khỏe, chú trọng rèn luyện thể lực, tăng cường các hoạt động thể dục thể thao, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, ATTP, các biện pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng...để nâng cao nhận thức của người dân về các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và các biện pháp phòng chống đối với từng nguy cơ;

Tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện mở rộng Mô hình Trạm Y tế điểm của Bộ Y tế nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại tuyến cơ sở nhằm giảm tải cho tuyến trên. Truyền thông về các chương trình y tế. nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhàm thu hút người dân sử dụng các dịch vụ y tế ngay tại Trạm Y tế xã.

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện BHYT, tiến tới BHYT toàn dân, đồng thời người dân được hưởng các dịch vụ của gói dịch vụ y tế cơ bản ngay tại Trạm Y tế xã.

Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế điểm; Tổ chức hoạt động chuyên môn theo nguyên lý y học gia đình. Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng CNTT như: Sử dụng phần mềm để quản lý sức khỏe 100% người dân và có cán bộ y tế được phân công quản lý. Người dân và nhân viên y tế có địa chỉ liên lạc hai chiều để được tư vấn khi cần; Tin học hóa các hoạt động của Trạm Y tế, thực hiện phần mềm quản lý Trạm Y tế và liên thông các phần mềm đã triển khai; Tiếp tục thực hiện quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử theo các tiêu chí được Bộ Y tế ban hành.

Theo Thu Chi - PL&DS