Loading: Những loại thuế, phí mà vé máy bay đang cõng người tiêu dùng nên biết

Những loại thuế, phí mà vé máy bay đang cõng người tiêu dùng nên biết

Các loại thuế phí hiện chiếm một phần không nhỏ giá vé máy bay. Trong đó lớn nhất là phí quản trị hệ thống của hãng bay và dịch vụ sân bay.

Theo Nhân Lê - Ngô Minh/Zing