Loading: Phấn đấu đạt tỉ lệ 3% dân số trở lên tham gia hiến máu tự nguyện

Phấn đấu đạt tỉ lệ 3% dân số trở lên tham gia hiến máu tự nguyện

(PL&DS) - Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 249/KH-BCĐ, triển khai tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, vận động mọi công dân đang sinh sống, lao động và học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội trong độ tuổi lao động, có đủ điều kiện về sức khỏe, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), phấn đấu đạt tỉ lệ 3% dân số trở lên tham gia HMTN. Để đạt chỉ tiêu trên, BCĐ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HMTN trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động nhằm chuyển tải được thông tin đến các tầng lớp nhân dân và các nhà quản lý, lãnh đạo. Chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ và lịch tổ chức hiến máu; giám sát việc đảm bảo các chế độ cho người hiến máu theo quy định hiện hành.

Phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ hội Xuân Hồng; chỉ đạo và tổ chức ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”, “Ngày quốc tế Người hiến máu”; hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ”, ngày hội “Giọt hồng tri ân” và phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tổ chức ngày hội hiến máu lớn trên địa bàn.

Tiếp tục củng cố và phát triển các câu lạc bộ HMTN, duy trì và phát triển tình nguyện viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ từ cấp thành phố đến cơ sở. Nâng cao chất lượng chăm sóc, tư vấn cho người HMTN, tạo điều kiện hỗ trợ, đảm bảo chính sách và quyền lợi đối với người HMTN, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong công tác vận động HMTN. Ban hành Quy chế về việc tôn vinh, khen thưởng người hiến máu và vận động hiến máu tiêu biểu trên toàn thành phố.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tạo sự đồng bộ trong việc chỉ đạo công tác HMTN. Tăng cường phối hợp với các viện, bệnh viện để tổ chức tốt việc tiếp nhận máu trước, trong và sau ngày HMTN ở cơ sở. Xây dựng chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Vận động HMTN thành phố với Viện Huyết học - Truyền máu ztrung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương trong công tác tiếp nhận máu trên địa bàn thành phố...

Theo Hồng Nga - PL&DS