Loading: Phê chuẩn ông Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Phê chuẩn ông Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

(PL&DS) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 909/NQ-UBTVQH14 ngày 19/2/2020 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

TTXVN cho biết, theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 10/2/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 891/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ.

gj

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo VOV, cụ thể, ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 899/NQ-UBTVQH14 ngày 13/2/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Hoàng Anh Công, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/2/2020.

Theo Minh Nhật (tổng hợp) - PL&DS