Loading: Phê duyệt văn kiện tài trợ cho Hội Người khuyết tật TP Hà Nội

Phê duyệt văn kiện tài trợ cho Hội Người khuyết tật TP Hà Nội

(PL&DS) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND, phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Thúc đẩy du lịch tiếp cận cho người khuyết tật tại Việt Nam” do Quỹ Abilis của Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật TP Hà Nội.

Theo quyết định, đơn vị thực hiện dự án trên là Nhóm vì tương lai tươi sáng của người khuyết tật Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án là 12 tháng (kể từ khi dự án được UBND thành phố phê duyệt) nhằm thực hiện việc khảo sát khả năng tiếp cận của một số điểm du lịch của người khuyết tật; tổ chức tham quan mô hình, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về du lịch tiếp cận với Hội Người khuyết tật các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Ninh Bình; làm một cuốn sổ tay hướng dẫn đơn giản về du lịch tiếp cận.

Nội dung của chính của dự án là tạo một môi trường thân thiện và thuận tiện cho người khuyết tật để họ tận hưởng cảm giác thoải mái khi đi du lịch. Tăng cường sự hội nhập đầy đủ của người khuyết tật trong xã hội. Tăng cường nhận thức của người khuyết tật về vấn đề du lịch tiếp cận. Nâng cao năng lực cho Hội Người khuyết tật để thúc đẩy du lịch tiếp cận của người khuyết tật. Người khuyết tật tham gia dự án có kiến thức về du lịch tiếp cận, có thể theo dõi và đánh giá về tiêu chuẩn liên quan đến du lịch tiếp cận. Cung cấp và cập nhật thông tin về các địa điểm du lịch tiếp cận hoặc không tiếp cận trên trang web, fanpage. Vận động, thúc đẩy về du lịch tiếp cận để cải tạo địa điểm du lịch thuận tiện cho ngưòi khuyết tật.

Tổng giá trị dự án trên là 11.698 Euro, tương đương 316.110.000 đồng, trong đó: 9.996 Euro do Quỹ Abilis của Phần Lan tài trợ; 1.702 Euro do Hội Người khuyết tật TP Hà Nội tự đóng góp dưới hình thức hỗ trợ địa điểm, máy ảnh, máy tính và công lao động của nhóm vì tương lai tươi sáng.

Hội Người khuyết tật TP Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP Hà Nội về nội dung tại Tờ trình số 03/TT-HNKT ngày 14/10/2018 của Hội Người khuyết tật TP Hà Nội xin tiếp nhận Dự án; Thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

Theo Kim Anh - PL&DS