Loading: Sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã năm 2019

Sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã năm 2019

(PL&DS) - UBND Thành phố ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Theo quyết định, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố năm 2019 như sau:

Huyện Ba Vì: sáp nhập 13 thôn để thành lập 6 thôn mới.

Huyện Chương Mỹ: sáp nhập 19 thôn để thành lập 9 thôn, tổ dân phố mới.

Huyện Gia Lâm: sáp nhập 13 thôn để thành lập 6 thôn, tổ dân phố mới.

Huyện Mê Linh: sáp nhập 6 thôn để thành lập 3 thôn, tổ dân phố mới.

Huyện Phú Xuyên: sáp nhập 6 thôn để thành lập 3 thôn, tổ dân phố mới.

Huyện Phúc Thọ: sáp nhập 31 thôn để thành lập 16 thôn, tổ dân phố mới.

Huyện Quốc Oai: sáp nhập 12 thôn để thành lập 6 thôn mới.

Huyện Sóc Sơn: sáp nhập 30 thôn để thành lập 14 thôn, tổ dân phố mới.

Huyện Thạch Thất: sáp nhập 134 thôn để thành lập 60 thôn mới.

Huyện Thanh Trì: sáp nhập 35 thôn để thành lập 14 thôn, tổ dân phố mới.

Huyện Thường Tín: sáp nhập 4 thôn để thành lập 02 thôn mới.

Thị xã Sơn Tây: sáp nhập 45 tổ dân phố để thành lập 20 thôn, tổ dân phố mới.

Thực hiện đổi tên 53 thôn, tổ dân phố như sau: Huyện Phúc Thọ: đổi tên 41 thôn, tổ dân phố; Huyện Thạch Thất: đổi tên 12 thôn.

UBND Thành phố giao UBND các huyện, thị xã trên có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn phổ biến, quán triệt quyết định đến các thôn, tổ dân phố; thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh thôn, tổ dân phố theo quy định; giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách do thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố.

 Theo Minh Nhật - PL&DS