PL&DS đã có bài viết liên quan đến việc sông T6, đoạn từ cầu Trạm Xá tới địa phận thôn Mỹ Am thuộc xã Vũ Hội (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đang bị ô nhiễm nặng do một số hộ gia đình đã tự ý xây dựng trái phép qua sông làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy hoạch của xã Vũ Hội – một trong những nguyên nhân khiến xã bấy lâu nay trị trệ trong việc đi lên nông thôn mới như đã phản ánh ở bài viết: Sông T6 bị lấn chiếm, ô nhiễm nặng - Kỳ 1: Chủ tịch UBND xã Vũ Hội tự nhận "vô can" , mới đây UBND huyện Vũ Thư đã có nội dung trả lời PL&DS.

Con sông T6 bị lấn chiếm nên ô nhiễm nặng.

Tại sao xã Vũ Hội chưa thể đi lên nông thôn mới?

Theo nội dung này, từ năm 2012 Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vũ Thư đã xây dựng Nghị quyết, kế hoạch, lộ trình và tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Kết quả, đến nay toàn huyện có 24/29 xã đã về đích nông thôn mới.

Riêng xã Vũ Hội, mục tiêu phấn đấu về đích năm 2014, tuy nhiên, đến thời điểm tháng 3/2019 đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 6 về hệ thống chính trị, tiêu chí số 17 về môi trường.

Nguyên nhân cụ thể như sau:

Tiêu chí số 1 về công tác quản lý quy hoạch chưa tốt dẫn đến tình trạng lấn chiếm hành lang sông T6 kéo dài nhiều năm (từ những năm 1990 đến nay); Công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý những vi phạm chưa kịp thời, triệt để nên đến nay, có 39 hộ, 40 điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông, thủy lợi sông T6. Hiện nay, huyện và xã đang tập trung cao xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Tiêu chí số 6 về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ: Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, năm 2016, đồng chí Nguyễn Ngọc Nhãn - Nguyên Chủ tịch UBND xã Vũ Hội vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong xây dựng cơ bản, bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng.

Sau đó, Ban thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ xã Vũ Hội chỉ đạo tổ chức kiện toàn chức danh cán bộ khuyết thiếu; Do đội ngũ cán bộ mới nên phần nào ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua. Đến thời điểm này, đội ngũ cán bộ đã cơ bản ổn định, hoạt động nề nếp.

Những ngôi nhà "vắt" qua sông T6

Tiêu chí số 17 về môi trường: Xã Vũ Hội là xã đa nghề, có dân số đông (trên 11.000 người), các phế liệu thu gom từ các nơi, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh nhiều, do đó công tác bảo vệ môi trường gặp rất nhiều khó khăn:

Năm 2007 UBND tỉnh Thái Bình cho phép UBND xã Vũ Hội chuyển mục đích khoảng 7.000m2 đất nông nghiệp thôn Hưng Nhượng để làm khu xử lý rác thải tập trung; UBND xã Vũ Hội đã chỉ đạo xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp đến năm 2013. Từ năm 2013 đến năm 2016 thực hiện xử lý rác bằng công nghệ lò đốt, với công suất 500 kg/giờ theo mô hình của Sở KHCN tỉnh Bắc Giang.

Cuối năm 2016, do lượng rác quá nhiều, công suất không đáp ứng đủ, công nghệ lạc hậu; Đồng thời do ảnh hưởng của bão làm gãy ống khói nên hỏng lò đốt rác. Vì vậy, việc xử lý rác thực hiện theo phương pháp chôn lấp và đốt rác thủ công.

Hiện nay, xã Vũ Hội đã triển khai việc lập quy hoạch và được Sở Xây dựng Thái Bình thỏa thuận quy hoạch địa điểm ra vị trí mới, tại thôn Hiếu Thiện, với diện tích gần 1 ha, công suất xử lý rác từ 30 tấn/ngày trở lên; Phòng kinh tế hạ tầng đã thẩm định kinh tế kỹ thuật, hiện đang thuê Trung tâm Quan trắc - sở TNMT Thái Bình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của khu xử lý rác. Thời gian tới UBND xã Vũ Hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng và đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động xử lý tại vị trí trên.           

Tre luồng, vật liệu xây dựng nằm giữa sông T6 gây ách tắc dòng chảy

Biện pháp xử lý của huyện là gì?

Cũng theo nội dung trả lời này, hiện tại UBND huyện Vũ Thư đã thành lập tổ rà soát, xác minh vi phạm và tổ công tác giải quyết vi phạm sông T6 (Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND huyện Vũ Thư).

Kết quả đến hết tháng 3/2019 như sau: Tổng số có 39 hộ có công trình vi phạm (cầu, nhà cửa vật kiến trúc),… với 40 điểm vi phạm. Trong đó: Vi phạm có cầu, công trình vật kiến trúc trên cầu và để bán vật liệu (tre luồng trên sông): 29; Các hộ có cầu đi lại: 11. Hiện tại, đến hết tháng 3/2019, đã có 5/39 hộ tự tháo dỡ 1 phần.

Hiện tại, UBND huyện Vũ Thư cũng đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; Đồng thời tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nếu trong thời gian quy định, các hộ vi phạm không tự thu dỡ thì UBND huyện Vũ Thư chỉ đạo tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định. Xã Vũ Hội cần hoàn thành các tiêu chí và về đích nông thôn mới trong Quý II/2019.

Với những tồn tại kể trên liệu rằng xã Vũ Hội có thể về đích nông thôn mới trong Quý II/2019 được hay không không?

PL&DS sẽ tiếp tục thông tin!

Theo Quỳnh Mai- PL&DS