Tags: "Cát tặc" ngang nhiên "rút ruột" Sông Lô
  • "Cát tặc" ngang nhiên "rút ruột" Sông Lô

    "Cát tặc" ngang nhiên "rút ruột" Sông Lô

    (PL&DS) - Những chiếc tàu cát ngày đêm ngang nhiên "rút ruột" sông Lô suốt nhiều ngày qua mà không có một cơ quan chức năng nào ngăn cản nổi khiến người dân xã Đức Bác vô cùng bức xúc.