Tags: sai phạm tại phòng khám tư
  • Những góc khuất bên trong một số phòng khám tư nhân

    Những góc khuất bên trong một số phòng khám tư nhân

    Trong vai một bệnh nhân, phóng viên đã phát hiện nhiều sai phạm, khuất tất của một số phòng khám tư nhân trên địa bàn Hà Nội.