Loading: Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, sự kiện tập trung trên 20 người để phòng, chống dịch Covid-19

Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, sự kiện tập trung trên 20 người để phòng, chống dịch Covid-19

PL&DS - UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1039/UBND-NC, đề nghị các tổ chức tôn giáo hoạt động trên địa bàn thành phố tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Căn cứ Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đề nghị các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động tại Hà Nội: Các tổ chức tôn giáo, các nhóm sinh hoạt tôn giáo người nước ngoài được UBND thành phố chấp thuận hoạt động, các cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự tổ chức sinh hoạt thành nhóm riêng cho tín đồ người nước ngoài hướng dẫn chức sắc, chức việc trong phạm vi quản lý dừng tổ chức các lễ hội, sinh hoạt tôn giáo, hoạt động giảng dạy, hoạt động tôn giáo tập trung trên 20 người (cùng một chỗ) tại các cơ sở tôn giáo, đào tạo tôn giáo, cơ sở thờ tự và các địa điểm khác ngoài cơ sở thờ tự, tôn giáo; thời gian thực hiện từ 0h ngày 28/3/2020 cho đến khi có văn bản hướng dẫn, thông báo mới.

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19, UBND thành phố. Nhắc nhở chức sắc, chức việc, tín đồ kịp thời phát hiện, thông tin với chính quyền, cơ sở y tế về các trường hợp có nguy cơ lây bệnh để kịp thời khoanh vùng, cách ly khi có dịch.

Các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành tôn giáo, người hoạt động tín ngưỡng tăng cường các hình thức sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, giảng lễ, thuyết pháp trực tuyến qua CNTT, truyền hình...

Không mời người nước ngoài vào Việt Nam hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là những người đến hoặc đi qua vùng dịch; tạm thời dừng thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế như cử chức sắc, chức việc đi nước ngoài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo…

 Hồng Nga