Loading: Tăng hơn 7.000 tỷ đồng, tổng nợ thuế đã vượt mốc 83.000 tỷ đồng

Tăng hơn 7.000 tỷ đồng, tổng nợ thuế đã vượt mốc 83.000 tỷ đồng

(PL&DS) - Theo báo cáo vừa được Tổng cục Thuế cho biết ngày 15/7, tổng nợ thuế của toàn ngành này đến 30/6 là 83.389 tỷ đồng, tăng 7.061 tỷ đồng (+9,3%) so với thời điểm 31/12/2018.

Báo TTXVN đưa tin, trong nửa đầu năm nay, ngành thuế đã đôn đốc, thu hồi được 16.381 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 42,3% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày so với thời điểm 31/12/2018.

Tuy vậy, theo báo cáo vừa được Tổng cục Thuế cho biết ngày 15/7, tổng nợ thuế của toàn ngành đến 30/6 lên tới 83.389 tỷ đồng, tăng 7.061 tỷ đồng (+9,3%) so với thời điểm 31/12/2018.

Cũng theo thống kê, sau 6 tháng đầu năm, số thu do ngành thuế quản lý đạt gần 598.000 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Trong số này, thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Số thu trên theo đánh giá đạt khá so với thực hiện cùng kỳ một số năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ. Có 50/63 địa phương tiến độ thu nội địa đạt trên 50% dự toán, trong đó có 44/63 địa phương đạt khá (trên 52%).

Thu từ dầu thô ước đạt 30.350 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 35.344 doanh nghiệp. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 20.546 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ 2018. Trong số trên, tăng thu là gần 5.692 tỷ đồng; giảm khấu trừ xấp xỉ 930 tỷ đồng và giảm lỗ là 13.924 tỷ đồng.

jk

Ảnh minh họa. 

Báo Trí Thức Trẻ cho biết, nguyên nhân, theo Bộ Tài chính, một bộ phận người nộp thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp mới tham gia hoạt động kinh doanh, khởi nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, lựa chọn ngành nghề không phù hợp với nhu cầu thị trường, nguồn vốn mỏng, chủ yếu là vốn vay ngân hàng, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán, không còn tiền, tài sản hoặc tài sản đã thế chấp tại các tổ chức tín dụng, dẫn đến không nộp được được ngay, nộp kịp thời tiền thuế phát sinh vào NSNN.

Các doanh nghiệp này chấm dứt hoạt động kinh doanh, tự giải thể, phá sản, đi khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Mặc dù cơ quan thuế đã phối hợp với các bên liên quan xác minh thông tin người nộp thuế và đã thông báo công khai người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh hoặc đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng vẫn không thu hồi được nợ thuế.

Mặt khác, theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định sẽ bị tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp, không phân biệt số nợ còn đối tượng để thu hay nợ không còn đối tượng để thu, người nộp thuế đã chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, đã bị thu hồi đăng ký kinh doanh. 

Điều này dẫn đến hiện nay số tiền chậm nộp thuế tính trên số nợ không còn khả năng thu ngân sách không ngừng tăng lên, trong khi thực tế các khoản nợ gốc này đã không có khả năng thu. Việc tính tiền chậm nộp thuế này đã làm tăng thêm số nợ khó đòi trên sổ sách theo dõi của cơ quan thuế, tạo áp lực cho cơ quan quản lý thuế…

Theo Hạ Vy (tổng hợp) - PL&DS