• Đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

    Đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

    Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết, đang được triển khai quyết liệt đồng bộ theo kế hoạch.