• Đất vàng thành vàng cho ai?

    Đất vàng thành vàng cho ai?

    Đất vàng sau cổ phần hóa luôn rơi vào tầm ngắm phát triển bất động sản. Lại có thêm các cuộc thâu tóm không phải hoàn toàn minh bạch?