• “Tết của mẹ tôi” trong thơ Nguyễn Bính

    “Tết của mẹ tôi” trong thơ Nguyễn Bính

    Trước đây, khi nghĩ đến những bài thơ hay về Tết của các nhà thơ thời kì thơ mới, người ta thường hay nhớ đến bài “Ông đồ” của Vũ Đình Liên, “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ.