Loading: Thu hút 6,79 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh

Thu hút 6,79 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh

(PL&DS) - Số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 11 tháng năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được 6,79 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Báo Dân sinh cho biết, thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, trong 11 tháng năm 2019, các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện góp phần thúc đẩy tình hình đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Theo đó, 11 tháng năm 2019, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, TP. Hồ Chí Minh thu hút được 6,79 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Để đạt được thành quả này, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã tổ chức có hiệu quả nhiều chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước thông qua các sự kiện hội chợ - triển lãm thương mại và đầu tư, khảo sát thị trường; tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp; các hội nghị xúc tiến mời gọi đầu tư vào thành phố góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường xuất khẩu, mở rộng thị phần sang các tỉnh, thành lân cận và cả nước.

Cụ thể, về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong 11 tháng, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút được 6,79 tỷ USD.

Hà Nội mới thông tin, trong đó có 1.182 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 1,07 tỷ USD, tăng 23,2% về số dự án cấp mới và tăng 46,5% tổng vốn đầu tư so với 11 tháng năm 2018.

Về đầu tư trong nước, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được 888.369 tỷ đồng tổng vốn đăng ký và bổ sung, bằng 98,6% so với 11 tháng năm 2018.

Toàn thành phố Hồ Chí Minh có 40.439 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 599.037 tỷ đồng, tăng 2,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 22,5% về số vốn đăng ký so với 11 tháng năm 2018; có 121.901 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tăng 6,7% số lượt doanh nghiệp.

fh

Thành phố góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường xuất khẩu

Thông tin từ Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2019, thành phố dự kiến thu hút được 8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 1.200 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 1,85 tỷ USD (tăng 13% số dự án cấp mới và bằng 224% vốn đầu tư so với cùng kỳ).Thành phố cũng có 300 lượt dự án được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 850 triệu USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vổn).

Cùng với đó, thành phố chấp thuận cho 5.500 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 5,3 tỷ USD.

Về kế hoạch trong thời gian tới Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động để tăng hiệu quả đầu tư nước ngoài và giúp phát triển các ngành quan trọng của thành phố.

Đồng thời, tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với chính quyền thành phố; triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức các chuỗi hội nghị xúc tiến đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/11/2019, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 31,8 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, có 3.478 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 14,68 tỷ USD, tăng 28,2% về số dự án nhưng giảm 7% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Minh Nhật (tổng hợp) - PL&DS

Bình luận: