Loading: Tổ chức hoạt động kỷ niệm một số Ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Tổ chức hoạt động kỷ niệm một số Ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

(PL&DS) - Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.

Báo Tổ quốc cho biết, mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước gồm: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch (ngày 02/4/2020 dương lịch); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020).

Các ngày lễ lớn không tổ chức kỷ niệm cấp quốc gia nhưng tổ chức bằng các hình thức khác do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thực hiện, gồm: Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2020); Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2020).

dg

Ảnh minh họa

Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, gồm: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920-01/12/2020); Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020); Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020); Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020); Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020).

Kỷ niệm năm tròn một số Ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày lễ khác: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020); Kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020); Kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2020); Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950- 16/9/2020); kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 - 26/01/2020) và các ngày lễ khác trong năm 2020.

Theo Hà Nội mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thuyết phục, hấp dẫn, có trọng tâm, trọng điểm, an toàn, tiết kiệm, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc.

Theo Minh Nhật (tổng hợp) - PL&DS