Loading: Tổ chức kiểm tra tình hình tặng quà Tết năm 2020

Tổ chức kiểm tra tình hình tặng quà Tết năm 2020

(PL&DS) - Sở LĐTB&XH ban hành Kế hoạch số 59/KH-SLĐTBXH về việc kiểm tra tình hình tặng quà tết năm 2020.

Theo đó, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về việc tặng quà cho các đối tượng có công, gia đình diện hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Bên cạnh đó, kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, đối tượng, tiêu chuẩn, mức tặng quà theo các Quyết định của Chủ tịch nước và Thành phố. Công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện tặng quà và niêm yết công khai, quy trình thực hiện. Tiến độ và kết quả thực hiện tặng quà Tết cho đối tượng hưởng chính sách người có công, người cao tuổi, hộ nghèo... (gồm nguồn ngân sách, xã hội hóa và nguồn kinh phí của cấp huyện và cấp xã); Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thực hiện.

Sở LĐTB&XH cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã chi đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thông báo đến UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị báo cáo theo nội dung trên và cung cấp các tài liệu liên quan để đoàn kiểm tra. Mỗi đoàn thực hiện kiểm tra 02 xã, phường, thị trấn; Trực tiếp đi kiểm tra tại gia đình một số đối tượng, do Trưởng đoàn tự lựa chọn. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác tặng quà của Chủ tịch nước, Thành phố trước khi đoàn kiểm tra đến và báo cáo kết quả kiểm tra về Sở LĐTBXH, trước ngày 16/01/2020.

Theo Minh Nhật - PL&DS