Loading: Tuyển chọn tài năng các lĩnh vực mỹ thuật và biểu diễn xiếc

Tuyển chọn tài năng các lĩnh vực mỹ thuật và biểu diễn xiếc

PL&DS - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt tiêu chí tuyển chọn tài năng mỹ thuật trình độ đại học và tiêu chí tuyển chọn tài năng biểu diễn nghệ thuật xiếc trình độ trung cấp.

Bóa Hà Nội mới cho biết, qua đó, nhằm phát hiện, lựa chọn những sinh viên, học sinh có năng khiếu, tư duy vượt trội và có khả năng sáng tạo, năng lực giỏi trong từng lĩnh vực nghệ thuật để đáp ứng yêu cầu nhân lực của đất nước, phục vụ công chúng.

Đối tượng tuyển chọn tài năng lĩnh vực mỹ thuật trình độ đại học là sinh viên đã hoàn thành chương trình học năm thứ hai ngành hội họa, đồ họa, điêu khắc hệ đại học chính quy tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật trên toàn quốc. Đối tượng tuyển chọn tài năng lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật xiếc trình độ trung cấp là những học sinh đang theo học tại cơ sở đào tạo nghệ thuật xiếc.

Theo Báo Chính phủ, các tiêu chí về tuyển chọn bao gồm: Kết quả học tập, năng lực chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức và các tiêu chí bổ sung.

Căn cứ Tiêu chí được phê duyệt, cơ sở đào tạo được lựa chọn đào tạo tài năng ngành Nghệ thuật biểu diễn xiếc, trình độ trung cấp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục đích, quy định tuyển chọn tài năng và mục tiêu của Đề án "Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016.

Phương thức tuyển chọn thông qua xét tuyển. Quy trình tuyển chọn sẽ tiến hành thông qua 04 bước. Bước 1: thông báo chương trình, kế hoạch tuyển chọn học sinh tài năng nghành Nghệ thuật biểu diễn xiếc trên trang thông tin điện tử của Trường trước thời điểm tổ chức xét tuyển 30 ngày. Bước 2: Thành lập Hội đồng Tuyển chọn. Bước 3: Tổ chức xét tuyển. Bước 4: Lập danh sách trúng tuyển và ra quyết định công nhận học sinh trúng tuyển.

Dự kiến, thời gian xét tuyển từ ngày 28 – 30/7/2020. Thời gian công bố kết quả tuyển chọn từ ngày 01 – 03/08/2020.

 Minh Nhật (t/h)