Loading: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, Thủ đô

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, Thủ đô

(PL&DS) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2020.

Theo kế hoạch, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, văn hiến và Anh hùng của Đảng, của nhân dân ta, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình của dân tộc. Ý nghĩa văn hóa linh thiêng của ngày Tết cổ truyền trong xã hội hiện đại. Quảng bá hình ảnh của văn hóa Hà Nội, thành tựu phát triển kinh tế và các nét đặc sắc của văn hóa Hà thành xưa và nay.

Khẳng định ý nghĩa lịch sử, dân tộc thiêng liêng của các ngày kỷ niệm quan trọng trong năm đối với người dân Việt Nam và Thủ đô Hà Nội kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội; giỗ Tổ Hùng Vương; 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; ngày Quốc tế Lao động; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam; 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô; 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 60 năm Hà Nội - Huế - Sài Gòn; 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và các ngày lễ kỷ niệm khác.

Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các nội dung theo từng đợt phù hợp với dịp lễ, kỷ niệm, các ngày lễ quan trọng. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các đợt kỷ niệm năm chẵn quan trọng trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Trung ương và thành phố Hà Nội. Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

hh

Ảnh minh họa

Cùng với đó, thực hiện các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác bằng hành động thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị của năm; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2019, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học, y tế. Bảo đảm an ninh, quốc phòng thường xuyên và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục cải cách hành chính và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chỉnh trang đô thị, đường làng, ngõ xóm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả trật tự văn minh đô thị. Biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, “Người tốt, việc tốt” những cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Theo Minh Nhật - PL&DS