Loading: VCCI đề nghị bỏ phí môn bài ra khỏi Luật phí và lệ phí

VCCI đề nghị bỏ phí môn bài ra khỏi Luật phí và lệ phí

(PL&DS) - VCCI đề nghị miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên cho hộ cá nhân, cá nhân mới thành lập cơ sở kinh doanh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong 3 năm đầu cũng được miễn lệ phí này.

Tuổi trẻ Online đưa tin, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả lời Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139 năm 2016 về lệ phí môn bài (gọi tắt là dự thảo).

Theo VCCI, lệ phí môn bài là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hàng năm. Như vậy, cứ có hoạt động kinh doanh là phải đóng loại lệ phí này, bên cạnh nghĩa vụ phải đóng các loại thuế khác phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Trong bối cảnh nhà nước đang thúc đẩy việc thành lập doanh nghiệp mới, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân, cắt giảm các chi phí tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, VCCI đánh giá việc thu lệ phí môn bài ngay khi người dân bước vào kinh doanh đã đi ngược lại chủ trương và tinh thần này.

Song lệ phí môn bài được quy định trong Luật phí và lệ phí, nên nghị định này không thể quy định khác hơn. Theo VCCI, về lâu dài, đề nghị bỏ lệ phí môn bài ra khỏi Luật phí và lệ phí.

VnEconomy cho biết, về khai, nộp lệ phí môn bài (khoản 2 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP), theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Dự thảo thì tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu (từ ngày 01/01 đến 31/12) sẽ được miễn lệ phí môn bài; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cáp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu được miễn lệ phí môn bài.

gh

Ảnh minh hoạ

Khoản 2, 3 Điều 1 Dự thảo quy định về việc khai lệ phí môn bài, theo đó đối với tổ chức thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan quản lý trực tiếp trước ngày 10/01 năm sau; thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

VCCI cho rằng, các quy định trên là chưa đủ rõ rà để giải quyết cho trường hợp: Doanh nghiệp thành lập vào giữa hoặc cuối năm thì sẽ kê khai và nộp Tờ khai vào thời điểm nào nếu được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu tiên?

Nếu nộp trước ngày 30/01 năm sau thì sẽ xảy ra trường hợp doanh nghiệp sẽ không được miễn đủ một năm (nếu nộp ngay vào năm sau năm thành lập) hoặc đã được miễn quá một năm (nếu nộp ngay vào năm sau của năm được miễn).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ gia đình từ thời điểm giữa hoặc cuối năm thì thời điểm kê khai và nộp lệ phí môn bài cũng sẽ gặp vấn đề tương tự như trên.

Do đó, VCCI đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định về khai, nộp tờ khai và nộp lệ phí môn bài để có thể bao quát được các trường hợp trên.

Theo Minh Nhật (tổng hợp) - PL&DS