Loading: Ví điện tử cá nhân sẽ được giao dịch 100 triệu đồng mỗi tháng

Ví điện tử cá nhân sẽ được giao dịch 100 triệu đồng mỗi tháng

(PL&DS) - Thông tư 23 quy định tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng Ví điện tử, trả lãi trên số dư Ví điện tử.

VietNamplus đưa tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 23/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. Thông tư này có hiệu lực từ 7/1/2020.

Theo đó, tổng hạn mức giao dịch qua các Ví điện tử cá nhân của 1 khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử (bao gồm giao dịch thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và giao dịch chuyển tiền từ Ví điện tử cho Ví điện tử khác do cùng tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử mở) tối đa 100 triệu đồng/tháng. Trừ trường hợp Ví điện tử cá nhân của người có ký hợp đồng/thỏa thuận làm đơn vị chấp nhận thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử.

Đặc biệt, tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng Ví điện tử, trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử so với giá trị tiền khách hàng nạp vào Ví điện tử.

Theo Thời báo chứng khoán Việt Nam, khi khách hàng mở ví điện tử phải cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin trong hồ sơ mở ví điện tử cho tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin mà mình cung cấp.

Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo hồ sơ mở ví điện tử của khách hàng là đầy đủ, hợp lệ theo qui định.

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin cho NHNN về áo cáo tình hình hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán định kì, hàng quí, năm.

kk

Ảnh minh họa

Ngoài ra, tổ chức này phải cung cấp thông tin tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kí kết hợp đồng/thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với ngân hàng hợp tác, mở và sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử.

Bên cạnh đó, Tổ chức cung ứng dịch vụ được yêu cầu không cấp tín dụng cho khách hàng, trả lãi trên số dư ví điện tử hoặc bất kì hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên ví so với giá trị tiền khách hàng nạp.

NHNN yêu cầu các đơn vị phải có công cụ cho phép nhà điều hành giám sát tổng số ví, số dư ví của tất cả khách hàng vào đầu ngày giao dịch và tại thời điểm truy cập. NHNN cũng muốn giám sát thông tin tài khoản đảm bảo thanh toán mở tại các ngân hàng, bao gồm số hiệu tài khoản, số dư đầu ngày giao dịch và số dư vào cuối ngày giao dịch.

Như vậy, so với Dự thảo Thông tư được đưa ra trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã bỏ đề xuất giới hạn hạn mức giao dịch 20 triệu đồng/ngày đối với một cá nhân.

Theo Hồng Nga (tổng hợp) - PL&DS