Loading: Cưỡng chế 7 công trình xây dựng không phép trên đất lấn chiếm ở quận 9, TP.HCM