Loading: Xây dựng phương án ứng phó với một số tình huống thiên tai

Xây dựng phương án ứng phó với một số tình huống thiên tai

PL&DS - Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2186/SXD-HT về xây dựng phương án ứng phó với một số tình huống thiên tai; tăng cường kiểm tra, xử lý cắt tỉa hạ độ cao, chặt hạ cây nguy hiểm, gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng...

Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2186/SXD-HT về xây dựng phương án ứng phó với một số tình huống thiên tai; tăng cường kiểm tra, xử lý cắt tỉa hạ độ cao, chặt hạ cây nguy hiểm, gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng và sửa chữa, thay thế một số cột chiếu sáng, cần đèn chiếu sáng công cộng có nguy cơ gẫy đổ gây mất an toàn mùa mưa bão năm 2020.

Để đảm bảo ATGT, an toàn cho nhân dân, giảm thiệt hại từ nguy cơ gãy, đổ từ hệ thống cây xanh, chiếu sáng công cộng trong mùa mưa bão năm 2020 và giúp hệ thống cây xanh sinh trưởng phát triển ổn định đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ, mỹ quan đô thị, đặc điểm không gian của từng chủng loại cây; đảm bảo hệ thống chiếu sáng công cộng vận hành ổn định, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, chiếu sáng công cộng xây dựng phương án phòng chống; bố trí nhân lực, lực lượng, phương tiện, máy móc, các trang thiết bị cần thiết khác, tổ chức ứng trực và cung cấp đường dây nóng tiếp nhận thông tin để xử lý kịp thời các trường hợp cây đổ, cành gẫy, quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng (nếu có) khi gặp mưa bão theo khối lượng và phân cấp quản lý.

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và yêu cầu đơn vị duy tu, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn cấp huyện quản lý theo phân cấp chủ động phối hợp cùng các phòng, ban chức năng, UBND các phường, xã, thị trấn xây dựng phương án ứng phó với một số tình huống thiên tai trong mùa mưa bão, huy động lực lượng, hỗ trợ để giải tỏa ngay tránh gây ùn tắc giao thông khi có bão xảy ra. Chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư các khu đô thị trên địa bàn chủ động xây dựng phương án ứng phó với một số tình huống thiên tai do các chủ đầu tư quản lý, vận hành.

fh

Ảnh minh họa

Đối với công tác duy trì các công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ, khu đô thị trên địa bàn Thành phố: Giao Ban Duy tu các công trình HTKT đô thị tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống cây xanh để rà soát khối lượng cây bóng mát gây nguy hiểm thực hiện cắt tỉa và gia cố cọc chống chưa đảm bảo về kỹ thuật đối với cây bóng mát mới trồng, gia cố cọc chống để cây không bị nghiêng, gẫy, đổ đối với cây trồng ven các trục đường Quốc lộ, tỉnh lộ, nút đảo giao thông; xử lý kịp thời cây bóng mát có nguy cơ gây mất an toàn mùa mưa bão và các nhiệm vụ đã được UBND Thành phố, Sở Xây dựng giao. Phối hợp cùng địa phương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ giải toả ngay tránh gây ùn tắc giao thông khi có bão xảy ra. Cung cấp số điện thoại trực đường dây nóng, danh sách lãnh đạo, cán bộ phụ trách địa bàn của các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống cây xanh do thành phố quản lý đến UBND cấp huyện để tiếp nhận thông tin và xử lý khắc phục kịp thời khi có thiên tai xảy ra.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn 18 huyện, thị xã xây dựng phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão làm cây đổ, gẫy theo địa bàn giao quản lý; tăng cường công tác cắt tỉa, hạ độ cao cây bóng mát đặc biệt là công tác chằng chống, khắc phục lại các cọc bị hỏng, mục không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để cây trồng không bị nghiêng ngả, gãy, đổ khi có gió lớn, mưa bão xảy ra. Các đơn vị chịu trách nhiệm nếu cây nguy hiểm không được xử lý kịp thời theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân và nhiệm vụ đã được giao; trường hợp có khó khăn trong tổ chức thực hiện, đề nghị các đơn vị báo cáo để có ý kiến chỉ đạo kịp thời. 

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị đang thực hiện khối lượng quản lý, duy tu, duy trì trên địa bàn quận, huyện, thị xã Sơn Tây và UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp cùng Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị huy động lực lượng, hỗ trợ để giải tỏa ngay tránh gây ùn tắc giao thông khi có bão xảy ra.

Kim Anh