Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý cũng đã ký ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Kiến trúc đền Vù, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất ở di tích phải được phép của UBND Thành phố Hà Nội.

Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện, xã có tên trên có trách nhiệm quản lý di tích đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Theo Kim Anh - PL&DS