Loading: Xét tặng "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Xét tặng "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

(PL&DS) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021.

Báo điện tử ĐCSVN cho biết, việc tặng "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thành phố, ở các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian, trình Bộ VH-TT&DL, Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021.

Các bước xét tặng sẽ được thực hiện theo trình tự: Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021; hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, triển khai xét tặng danh hiệu; hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Hà Nội mới, cũng theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là cơ quan thường trực Hội đồng, có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã hỗ trợ nghệ nhân hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư để đề nghị xét tặng… Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, thẩm định hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng của Hội đồng cấp thành phố; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND thành phố trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ đảm bảo tiến độ triển khai theo thời gian quy định./.

Theo Hồng Nga (tổng hợp) - PL&DS